Hopp til innholdet

Om oss

Vår historie

Spillmakerlauget Sør ble stiftet allerede høsten 2013, men etter bare etter ett år med aktivitet, ble ett par år med pause. Fra høsten 2016 har det vært jevnt aktivitetsnivå med stort sett månedlige treff i Kristiansand. Unntaket var store deler av koronapandemien i 2020–22, der det ble mest digitale treff for hele landet med Spillmakerlauget Norge.

I midten av 2022 ble Spillmakerlauget Norge selvstendig fra Spillmakerlauget Norge, men de har samarbeid når det er naturlig.

Vi har tidligere arrangert game jam i Kristiansand et par ganger i 2020 og 2021 og tiny game dev conference i 2018.

3. september 2022 steller vi til Spillkult, en spillkulturfestival, for første gang.

Vi har i dag god kontakt med lokale spillutviklere i Agder fylke, og har også strukket kontaktnettverket vårt til Vestfold og Telemark fylke og Rogaland fylke.

Vi tror på spill

Vi har stor lidenskap for dataspill, som nylig har blitt Norges største kultureksportartikkel.

Vi ønsker at flere skal finne glede dataspill som kulturuttrykk her til lands, og og også få flere til å uttrykke kreativt innen dataspill, og samarbeide med folk innen ulike disipliner for å oppnå dette.

Targeir Attestog

Leder

Mariell Grønnestad

Nesteder

Knut Bonnier

Styremedlem